Prejdi na obsah

Hlavné menu:

BiM Technologies Slovensko

Hľadaj...

Cenník

Transparentné vyúčtovanie, transparentné ceny
Naše ceny sú skutočné. Neuplatňujeme inak bežnú prax - nalákať zákazníka na najnižšiu cenu, ku ktorej sa zákazník buď nikdy nedostane, alebo za ktorú žiaden skúsený prekladateľ nie je ochotný preklad spraviť. Ak teda hľadáte najvýhodnejšiu cenu, porovnávajte vždy kompletnú cenovú ponuku...

........Nižšie uvedené ceny sú orientačné a sú uvádzané bez DPH – s výnimkou súdnych prekladov, kde je cena konečná (neobsahuje DPH).
........Odporúčame telefonické prekonzultovanie ceny – tá môže byť aj výhodnejšia. Záväznú cenu Vám radi bezplatne vypočítame po zaslaní Vášho textu a termínových požiadaviek.
Pre dlhodobých zákazníkov je možné dohodnúť zľavy. Neúčtujeme žiadne príplatky za odbornosť textu. Zľavy pre študentov po predložení indexu / dokladu o štúdiu.
........Mernou jednotkou prekladu je normostrana cieľového textu, normostrana sa vypočíta ako počet znakov (bez medzier) + počet slov delené 1800 (podľa údajov MS Word). Minimálne účtujeme 0,5 strany, resp. 1 stranu (v prípade súdneho prekladu).

........Cena za preklad zahŕňa vyhotovenie v elektronickej forme a zaslanie e-mailom, prípadne jeden výtlačok. Cena za každý ďalší výtlačok je 0.07 EUR / strana (bez DPH).
Cena za súdny preklad zahŕňa jedno vyhotovenie prekladu. Za každú ďalšiu kópiu súdneho prekladu sa účtuje 2.66 EUR + 0.07 EUR / strana. Cena nezahŕňa prípadné notárske vyhotovenie kópií originálneho dokumentu.


PREKLADY

Z anglického/nemeckého do slovenského jazyka

15.00 EUR

Zo slovenského do anglického/nemeckého jazyka

15.00 EUR

Expresný príplatok (pri požiadavke na preklad v priebehu 1 dňa, resp. v prípade rozsiahlejších textov ak počet strán vydelený počtom dní do dodania prekladu presiahne 15, neúčtuje sa, ak je dodacia lehota dlhšia ako 1 týždeň)

20 - 50 %

Ceny súdnych prekladov

Preklad zo slovenského do anglického/nemeckého jazyka aj opačne cena za 1 stranu textu (resp. 1 NS stranu textu)

19.92 EUR

TLMOČENIE

Ceny za tlmočenie platia pri tlmočení v Bratislave / Trnave a okolí do 30 km, inak sa účtuje doprava vo výške 0.27 EUR/km, resp. iné cestovné a príp. náhrada za stratu času.

Konzekutívne / simultánne tlmočenie

Tlmočenie do 2 hodín

100.00 EUR

1 poldeň (do 4 hodín)

145.00 EUR

1 deň (do 8 hodín)

266.00 EUR

Každá začatá hodina nad dohodnutý rozsah

40.00 EUR

O nás... | Preklady | Tlmočenie | Cenník | Referencie | Kontakt | Mapa stránok


Návrat na obsah | Návrat do hlavného menu